Нов живот за старите заслони – заслон „Кончето“

В планината човек разчита основно на своите умения, познания, инстинкти и подготовка (физическа и психическа). Често обаче тя ни изправя пред предизвикателства, с които трудно можем да се справим сами или ни поставя в условия, които надхвърлят границите на възможностите ни. В такива случаи от жизнено важно значение е наличието на изградена и добре поддържана планинска инфраструктура, която да осигурява подслон и средства за оказване на долекарска помощ на хора, изпаднали в беда. Такава базисна инфраструктура са планинските заслони. Тяхната цел е да служат като убежище в случай на бедствени ситуации в планината.

 

 

Имайки предвид тяхното изключително важно значение, Сдружение „Планини и хора“ поде инициативата за обновяване на старите заслони. В резултат на това на 1-ви август 2018 г. започна ремонт на заслон „Кончето“, в Национален парк Пирин. Новият заслон ще бъде изграден от панели, с тройна изолация и покритие от неръждаема ламарина. Ще има монтирани фотоволтаици за зареждане на телефони, GPS устрйства и за осветление. Автор на проекта е архитект Милан Рашевски (линк към проекта). Предвижда се ремонтът да продължи около месец и половина, което означава, че заслонът ще бъде отново функциониращ около средата на септември.

 

История и предназначение

 

Заслонът е разположен на Карстовия ръб, на  2 743 м.н.в.  югоизточно от  вр. Байови дупки (2820 м.). Старата конструкция представлява дървена сграда тип „термофор“, с двойни стени, с единствено вътрешно помещение. Осигурена е против лошо време със стоманени въжета към скалите. В заслона има 4 двойни и 2 единични дървени нара и при необходимост в него могат да преспят до 10 – 15 души. Няма водоснабдяване и електрификация, няма санитарни помещения, в заслона има одеяла. Затова и ползването му за преспиване се препоръчва само при крайна необходимост.

 

Заслонът е пункт от Е-4 по един от най-трудните и дълги туристически маршрути: х. Яворов – седл. Премката (с отклонение за х. Бъндерица) – вр. Вихрен – х. Вихрен. Построен е през 1955 г. от алпинисти и архитекти от Пловдив и Разлог. През 2009 г. е извършен частичен ремонт, но въпреки това конструкция вече не отговаря на стандартите за безопасност и на съвременните изисквания за оцеляване в планински условия. Доброто състояние на заслона е приоритетно поради това, че се намира на възлово място и благодарение на него са се спасили десетки , а може би дори стотици хора.